מדיניות פרטיות לאתר "Simonline"

סים אונליין ח.פ 200240042 ("החברה") מברכת את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט "Simonline"  המופעל על ידה בכתובת: www.simonline.co.il ("האתר"), האתר מכבד את פרטיות הלקוחות והמשתמשים באתר, ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה. מדיניות הפרטיות להלן מהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון ותנאי השימוש.  

 1. המידע הנאסף באתר:
  1. בעת השארת פרטים באתר יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, כתובת וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעת האתר). המידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך ו/או שימושך באתר נאסף על ידי האתר.
  2. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירותי באתר.
  3. על מנת לספק שירות איכותי, בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך ו/או המכשיר שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר.
  4. המידע נאסף באופן אוטומטי )לרבות באמצעות שימוש ב "Cookies") והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משתמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת  )המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי האתר אמור בסעיף 1 שלעיל יכונו יחד: "המידע הנאסף באתר").
 2. שימוש במידע הנאסף באתר:
  1. האתר ו/או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף באתר למטרות הבאות:
   1. בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;
   2. בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;
   3. לספק ו/או להציע לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;
   4. תפעולו התקין של האתר;
   5. לנתח את המידע ולנהל את האתר באופן תקין;
   6. שיפור שירות הלקוחות של האתר;
   7. ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות;
   8. בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע לשירותים אותם האתר מספקים;
   9. בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורכים מעת לעת.
 3. העברת המידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים:
  1. האתר רשאי להעביר את המידע הנאסף באתר למי מטעמם ו/או נותני שירותים ו/או מפרסמים באתר בהם התעניינת אשר להם הם מספקים את המידע הנאסף באתר לצורך מתן שירות והשלמת הליך רכישה ואשר אף הם מחויבים להגנה מלאה על סודיות המידע הנאסף באתר.
  2. כמו כן, האתר ו/או מי מטעמו יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב;
   2. האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;
   3. על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לאתר, הפעלתו ולשימוש בו;
   4. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר ו/או מי מטעמו אשר תחייב חשיפת הפרטים;
   5. אם תפר את התקנון ותנאי השימוש או אם תבצע באמצעות האתר או בקשר כלשהו עם האתר, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;
   6. בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
   7. אם האתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.
   8. לצבור מידע על לקוחות ו/או משתמשים ולשפר את שירות הלקוחות. לאחר מכן, האתר  עשוי לשתף מידע כאמור עם שותפי שיווק פוטנציאליים ומפרסמים;
  3. כמו כן, האתר עשוי לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים, כולל עם שותפיהם העסקיים ונותני שירותים.
  4. דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך:
   1. לפתח ולתחזק את האתר;
   2. שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;
   3. לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים; 
   4. לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש  ב"Cookies" או בטכנולוגיית איסוף אחרות.
 4. מאגר מידע
  1. הנתונים שמסרת וכן הנתונים שנאספו אודותיך כמפורט במדיניות פרטיות זו יישמרו במאגר המידע של החברה, "סים אונליין" שמספרו 200240042 (" מאגר המידע") ובאחריותה. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (" חוק הגנת הפרטיות").
  2. על מנת לשפר את אבטחת המידע ומניעת גישה לחשבונך על ידי מי שאינו מורשה, אין לגלות או לחלוק עם כל צד שלישי את הסיסמה שבה אתה משתמש לצורך גישה לאתר, ויש להחליפה לעיתים קרובות. בכל פעם כשאתה מסיים לעשות שימוש באתר, מומלץ להתנתק מהאתר, כדי שאף גורם בלתי מורשה לא יוכל להשתמש באתר בשמך.
  3. החברה תשמור מידע אודותיך לפי הצורך כדי לספק לך את השירותים והמוצרים שרכשת או בהם התעניינת והפעולות הניתנות לביצועו באמצעותה, לפעול בהתאם לדין החל, לפתור סכסוכים ו/או לאכוף את ההסכמים בינך ובין החברה. אם המידע האישי שלך משתנה, או אם אינך מעוניין עוד להשתמש באתר או לגשת לאתר, תוכל לתקן, לעדכן, למחוק או להשבית את המידע אודותיך על ידי שליחת דוא"ל לחברה באמצעות פרטי הקשר המפורטים במסמך זה. עם זאת, טרם שהחברה תוכל לספק לך מידע או לתקן כל אי-דיוקים כאמור, החברה עשויה לבקש ממך לאמת את זהותך ולספק פרטים נוספים שיעזרו לה למלא את בקשתך. עם זאת, שים לב: (1) ייתכן שיחולו עיכובים טכנולוגיים במחיקת מידע זה מהשרתים ומהאחסון; (2) השימוש מידע אגרגטיבי ו/או בלתי מזוהה ימשך כמפורט במדיניות פרטיות זו; (3) במידת הצורך, החברה רשאית לשמור מידע על מנת לעמוד בהתחייבויותיה המשפטיות, המיסויות או החשבונאיות, לפתור סכסוכים, לנהל סיכוני אבטחה או לאכוף את הסכמיה.
  4. המידע שהחברה אוספת נשמר במאגר המידע. אנו מאחסנים מידע באתרים ו/או בשרתים שונים, לרבות באתרים המבוססים על טכנולוגיית ענן.
 5. אבטחת מידע:
  1. האתר נוקט צעדים סבירים על מנת לסייע בהגנה על אבטחת הנתונים האישיים של המשתמשים. האתר עושה מאמצים על מנת לאסוף את המידע ולאבטחו בהתאם למדיניות הפרטיות ולחוקים והתקנות החלים במדינת ישראל.
  2. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהשירותים באתר  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בהם.
 6. זכות גישה למידע הנאסף באתר ונשמר במאגר המידע:
  1. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("החוק") למשתמשים עומדת הזכות לבקש גישה לנתונים האישיים ולמידע שהאתר אוסף אודותיהם.
  2. כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. ולכן, למשתמשים עומדת הזכות לבקש מהאתר לתקן או לעדכן את הנתונים האישיים שלהם כאשר הם אינם מדויקים או לא שלמים והזכות לבקש מהאתר למחוק את הנתונים האישיים של המשתמש. פנייה כזאת יש להפנות אל כתובת הדוא"ל info@simonline.co.il בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע, וזאת אלא אם החברה נדרשת לשמור את המידע על פי חוק.
  3. החברה מיישמת באתריה ובשרתיה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהפלטפורמה תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בה.  
 7. שינויים במדיניות הפרטיות:
  1. האתר שומר על זכותו לשנות, בכל עת וללא הודעה מוקדמת את מדיניות פרטיות זו ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מיד עם הכנסתם למדיניות הפרטיות.
  2. במקרה של שינוי מהותי במדיניות הפרטיות, האתר  יודיע על כך למשתמשים באמצעות פרסום הודעה בולטת באתר. במקרה שהאתר יבקש להחיל שינוי מהותי זה גם על מידע שכבר נאסף באתר, תישלח הודעה למשתמש במטרה לבקש את הסכמתו לכך.
  3. האתר ממליץ למשתמשים לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת על מנת לקבל מידע על האופן שבו האתר מגן על המידע שלהם.
 8. צרו קשר:
  1. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות. אם אתה סבור כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהו, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

 

כתובת: תל אביב

טלפון: 052-5619001

מייל: info@simonline.co.il

 

עדכון אחרון: מאי 2023